Welcome sign
Divider
Bullet

Empty buttonMailHome
NextBackLinks


View guestbook
Sign guestbook

FÉNYLAKK Kft.

MAGYARORSZÁG
BUDAKALÁSZ  Bodza  u  2.  MINTABOLT  1038. Dne u  19.
Tel/Fax: (36+1)  245-3904  Mobil: 06-30-305-34-38


How to download
Biztonsági Tanusitványok.
Árak.
Vásárlás.
Használat.

FÉNYLAKK – magyar tulajdonos!

Biztonsági adatlap
1. Általános adatok
1. 1. Az anyag vagy készítmény neve, kereskedelmi elnevezése:
1. 2. A gyártó neve és címe: Sághy Endréné vegyészmérnök, egyéni vállalkozó
2011 Budakalász, Bodza u. 2. Tel./Fax: 2-50-50-34
1. 3. A forgalmazó neve és címe: Sághy Endréné vegyészmérnök, egyéni vállalkozó
2011 Budakalász, Bodza u. 2. Tel./Fax: 2-50-50-34
1. 4. Csomagolási egység: 1, 5, 10, 20, 60, 120, 150 kg (mûanyag kannában ill. hordóban)
Töltési tömeg: ugyanez
2. A készítmény összetétele: tiszta akrilátpolimer és poliuretán vizes-diszperziós kötôanyag (77%),
víz (20%), és adalékanyagok (3%).
2. 1. Veszélyes összetevôk: jelölésköteles veszélyes összetevôt nem tartalmaz.
3. Veszélyesség szerinti besorolás: 44/2000/XII. 27/Eü. M. rendelete szerint veszély szimbólum és veszély-jel
feltüntetése nem szükséges. A jelenlegi ismereteink szerint a készítmény
a környezetre veszélytelen, egészségkárosító hatása nincs.
4. Elsôsegélynyújtás: a bôrre került lakkot bô vízzel le kell mosni. Ha a lakk szembe került, langyos
vízzel öblögessük. Panasz esetén szakorvossal kell konzultálni.
5. Tûzveszélyesség: tûzveszélyességi osztály: (E), nem tûzveszélyes.
5. 1. Tûzoltás: az esetleg felmelegedett lakkot vízzel hûtsük!
6. Óvintézkedés baleset esetén: ha nagyobb mennyiségû anyag kerül a környezetbe (kiömlés, szállítási baleset, stb.),
igyekezni kell a lehetô legtöbb lakkot kármentô edényzetbe összegyûjteni, a padlót és
a beszennyezôdött tárgyakat vízzel tisztítsuk meg. Ha élôvizekbe jut, az élôvilágot nem
veszélyezteti, de a vizet már kis mennyiségben is fehéríti (emulzió képzôdik).
7. Kezelés, tárolás: 5-25 °C hômérséklet között tárolva, eredeti csomagolásban, eltarthatósági idô: 1 év.
FAGYÉRZÉKENY! Élelmiszerektôl elkülönítve, gyermekektôl elzárva tárolandó.
8. Az egészséget nem veszélyeztetô
munkavégzés feltételei: zárt térben, szellôzés mellett használjuk.
8. 1. Munkahelyi levegôben
megengedett határérték: nincs.
8. 2. Egyéni védelem: a szokásos védôeszközön kívül (védôruha, védôkesztyû) egyéb eszköz nem
szükséges. Szembe fröccsenés veszélye esetén: védôszemüveg.
Felhasználás közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka végeztével folyóvizes, szappanos kézmosás szükséges.
Lakossági felhasználás esetén: S2, gyermekek kezébe nem kerülhet!
FÉNYLAKK PA vízzel higítható parkettlakk Vízzel higítható univerzális falakk Felépítés: tiszta akrilát- poliuretán, polimer vizes diszperziós kötanyag-alapú, fényálló mikropigmenteket és speciális adalékanyagokat tartalmazó falakk. Farontó rovarok és gombák ellen nem véd. KÖRNYEZETKÍMÉLÔ! NEM TÛZVESZÉLYES! Alkalmazási terület: univerzális falakk, de kiemelten külsô térre ajánljuk, mert nagyrugalmasságú, szívós, kiváló idôjárásálló, károsodás nélkül bírja a nagy hôingadozásokat,hosszú élettartamú bevonatot ad (pl. faházak, nyílászárók, korlátok, kerítések, stb). Erôsebb igénybevételnél belsô térre is használhatjuk a kiemelkedô víz- és vegyszerállósága, és tartóssága miatt (pl. konyhabútor, fürdôszobabútor, belsô nyílászárók, stb). A fa erezetét nem fedi le, nem színezi meg, a lakk saját színe sem változik. Választék: színtelen, színes lazúr és fedô festék, fényes, selyemfényû és matt válsztékban kapható. A megjelölt színek csak a megszáradt bevonatra értendôk, a folyékony lakk színe ettôl eltérô! Külsô: közepes sûrûségû, fehér vagy színes folyadék Kémhatás: 7-8 pH Sûrûség: (20°C-on) 1,04 g/cm3 Viszkozitás: (Mp4, 20°C-on) min. 30 s Nem illóanyag tartalom: min. 35% Száradás: (20°C-on 60% rel. légnedvesség esetén) 2 óra Átvonhatóság: (20°C-on) min. 2 óra Használati útmutató http://lakk.sokoldal.hu 

Használati útmutató A fafelület elôkészítése: csak száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta-, olaj- és viaszmaradványoktól mentes fafelületre lakkozhatunk. A fafelület elôkezelése: - külsô téri, frissen elôkészített fafelületre elsô rétegben vizes higítású fakonzerválószert vigyünk fel (pl. BIONATUR faanyagvédôszer, PANNON-PROTECT Kft. Pomáz) a gyártmányismertetô elôírásai szerint. - belsô térre fakonzerváló kezelés nem.
KÉSZITETTE A HIDRO-BUILD KFT. 1039.BERCSÉNYI U 10.: 
HIDRO-BUILD kft.
Copyright © 2011

 

Webhosting - Domén - VPS szerver - Szerverhosting